Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sochorova 15
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Ředitel:RNDr. Petr Hájek
Kontakt na školu Telefon: 517 348 866
Email: info@sos-vyskov.cz
Web: www.sos-vyskov.cz
IČ:13692933
RED-IZO:600015670
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sochorova 15
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 866
IZO:107871173
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 334
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2022, 2. 12. 2022, 3. 12. 2022,12. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 741
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 někdy 7:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2017-2020.docx (2267,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2022.zip (5344,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ_ŘÁD_1.9._2020.pdf (556,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2022.pdf (2394,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, plesy, sportovní dny, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, jazykové, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sochorova 15
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 866
IZO:110014812