Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sochorova 15
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Ředitel:RNDr. Petr Hájek
Kontakt na školu Telefon: 517 348 866
Email: info@sos-vyskov.cz
Fax: 517 346 086
Web: www.sos-vyskov.cz
IČ:13692933
RED-IZO:600015670
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Sochorova 15
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 866
Fax: 517 346 086
IZO:107871173
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 333
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 12. 2018, 15. 1. 2019, 31. 10. 2019, 3. 12. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 741
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 někdy 7:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2017-2020.docx (2267,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-nástavbové studium.zip (3373,3 KB)
ŠVP2-3leté učební obory.zip (6110,3 KB)
ŠVP 1-3leté učební obory.zip (9450,2 KB)
ŠVP-studijní obory.zip (7633,8 KB)
Školní řád: Dodatek 1. 2..docx (18,1 KB)
školní řád, platná verze 1.9.2017.docx (108,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SOŠ a SOU 20172018.docx (3357,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: rozvtrid.pdf (3971,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Sochorova 15
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 866
Fax: 517 346 086
IZO:110014812