Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kavalcova 1
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Ředitel:Ing. Jan Meca
Kontakt na školu Telefon: 555 559 711
Email: info@spsoa.cz
Fax: 555 559 720
Web: www.spsoa.cz
IČ:00601322
RED-IZO:600016170
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Kavalcova 1
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 715 711
Fax: 555 559 720
IZO:000601322
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 371
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. listopadu 2018 (středa) do 10:00 do 18:00 8. prosince 2018 (sobota) do 10:00 do 14:00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, Strojírenský kroužek
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, Wellness centrum, Městský park, Náměstí, Zámek Bruntál., park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Kavalcova 3
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 715 831
Fax: 554 715 697
IZO:102856656

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Kavalcova 1
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 715 711
Fax: 554 715 697
IZO:102868450