Logo školy

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Československé armády 481
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Ing. Ladislav Szewieczek
Kontakt na školu Telefon: 558 646 246
Email: sekretariat@sumprum.cz
Web: www.sumprum.cz
IČ:25371169
RED-IZO:600016331
Zřizovatel:Ing. Ladislav Szewieczek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Československé armády 481
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 646 246
IZO:045235708
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, večerní
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 117
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2018
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 11000
Školní řád: školní řád_od 01.09.2018.docx (47,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_17_18.pdf (1271,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace