Logo školy

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: B. Martinů 1994
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:Mgr. Aleš Medek
Kontakt na školu Telefon: 556 708 760
Email: educa@centrum.cz
Web: www.educa-sos.eu
IČ:64087859
RED-IZO:600016901
Zřizovatel:Ing. Lidmila Kramolišová, Ing. Martina Sajdlová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: B. Martinů 1994
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 760
IZO:110025580
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 264
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023 (podrobnosti na www.educa-sos.eu)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 804002
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: možno platit měsíčně, čtvrtletně i ročně, sourozenecké slevy
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy 2020-2025.pdf (208,9 KB)
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2022.pdf (340 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva - 2021_2022.pdf (480,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Sociální partneři pro odborné stáže žáků dle oborů - podrobnosti na webu www.educa-sos.eu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, technické, jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka