Logo školy

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Adresa školy: Ulice: Školní 164
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 585 087 531
Email: unicprum@unicprum.cz
Web: www.unicprum.cz
IČ:00601730
RED-IZO:600017079
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 164
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 087 531
IZO:000601730
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 356
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. února 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Podle jednotného schéma.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Koncepce školy: č.15.18-Koncepce rozvoje SPŠ a SOU Uničov 2023 - 2026.docx (79,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-Mechanik_serizovac_MS.docx (351,2 KB)
SVP-Prumyslova_ekologie_PEK.docx (333,7 KB)
SVP-Strojirenstvi_STR.docx (397,3 KB)
SVP-OBA_Zahranicni obchod.docx (318,1 KB)
SVP_OBA_Bankovnictví.docx (418,2 KB)
Školní řád: č.8.4-ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠ A SOU UNIČOV 2021-22.docx (58,5 KB)
Poslední výroční zpráva: č.15.16-Výroční zpráva o činnosti školy_2021_2022.docx (255,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Centrum celoživotního vzdělávání Olomouckého kraje
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli.
Domácí spolupráce : Základní školy, střední školy, město Uničov, firmy v regionu, Policie ČR, Záchranný systém Olomouckého kraje - projekt POKOS
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, italský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, cykloturistika
Alternativní písmo: arial
Specifické formy podpory žákům: Podpora některých aktivit žáků ze strany SRPŠ.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, Svářečské průkazy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: technické, programování/robotika, rukodělné, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Litovelská 178
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 087 532
IZO:102856877
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 70
Počet ubytovaných žáků a studentů: 42
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 800,-
Úplata za stravování (v Kč): 2400,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : zdravotnické, společenské hry, turistické, technické, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 164
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 087 561
IZO:102908281
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano