Logo školy

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Adresa školy: Ulice: Školní 164
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 585 087 531
Email: unicprum@unicprum.cz
Web: www.unicprum.cz
IČ:00601730
RED-IZO:600017079
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 164
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 087 531
Fax: 585 087 531
IZO:000601730
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 396
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. prosince 2018 a 6. února 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Podle jednotného schéma.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: č.15.18-Koncepce rozvoje SPŠ a SOU Uničov 2014.doc (741,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-Strojirenstvi_STR_od_1_9_2014_(V6).docx (420 KB)
SVP-Prumyslova_ekol._PEK_od_1_9_2017_(V2).doc (1329,7 KB)
SVP-OBA_Zahranicni obchod_od 1_9_2015_(V4).docx (390,7 KB)
SVP_OBA_Bankovnictví_od 1_9_2015_(V2).docx (421,9 KB)
SVP-Mechanik_serizovac_MS_od_1_9_2013_(V4).doc (1373,7 KB)
Školní řád: č.8.4-Školní řád.doc (40,4 KB)
Poslední výroční zpráva: č.15.16-Výroční zpráva o činnosti školy_2017_2018.docx (342 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, biologie, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Centrum celoživotního vzdělávání Olomouckého kraje
Domácí spolupráce : Základní školy, střední školy, město Uničov, firmy v regionu, Policie ČR, Záchranný systém Olomouckého kraje - projekt POKOS
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cykloturistika
Alternativní písmo: arial
Specifické formy podpory žákům: Podpora některých aktivit žáků ze strany SRPŠ.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, Svářečské průkazy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, technické, turistické, programování/robotika, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Litovelská 178
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 087 532
Fax: 585 051 630
IZO:102856877
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 70
Počet ubytovaných žáků a studentů: 42
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 800,-
Úplata za stravování (v Kč): 2400,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : zdravotnické, turistické, společenské hry, sportovní, technické
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 164
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 087 561
Fax: 585 051 630
IZO:102908281
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano