Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Polská 6
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Ing. Marie Katapodisová
Kontakt na školu Telefon: 596 964 612
Email: info@oa-poruba.cz
Web: www.oa-poruba.cz
IČ:00602094
RED-IZO:600017460
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Polská 6
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 964 612
IZO:000602094
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 297
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2020 a 7. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: BUS 44, 54 a 46; TRAM 4, 7, 17, 8, 9, 3; INTEGR. 287, 286,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, atrium
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Polská 1542
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 964 612
IZO:110022459