Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
Adresa školy: Ulice: Zemědělská 3
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Mgr. Bc. Eva Kostecká
Kontakt na školu Telefon: 583 301 030
Email: sos@edusum.cz
Web: www.edusum.cz
IČ:00852384
RED-IZO:600018075
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zemědělská 3
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 301 030
Fax: 583 214 912-33
IZO:102692220
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 341
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 1. 2021 (online forma)
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka č. 2 a 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Skolni_rad.pdf (4304,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020.pdf (2735 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu -DOFE, Vyučování v přírodě, Poznáváme gastroturismus u našich sousedů, živá zahrada - podpora včelaření
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, MRKEV Fakultní škola UP Olomouc
Domácí spolupráce : Spolupráce se školami Olomouckého kraje stejného nebo příbuzného zaměření. Praxe u budoucích možných zaměstnavatelů v regionu. Spolupráce s IZS (hasiči, nemocnice)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Poskytujeme podporu žákům nadaným i žákům se specifickými poruchami učení.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, Kurz Studium k výkonu specializovaných činností environmentální výchovy Kurz obsluhy motorové pily a křovinořezu Kurz animátora Kurz baristický Kurz barmanský Kurz cukrářský Autoškola B a T
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, chovatelské, turistické, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zemědělská 3
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 212 951
Fax: 583 214 912-33
IZO:102856982
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zemědělská 3
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 301 030
Fax: 583 214 912-33
IZO:102992282