Logo školy

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
Adresa školy: Ulice: Tavírna 342
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Ředitel:Mgr. Martina Kokořová
Kontakt na školu Telefon: 380 711 359
Email: kokorova@zdravkack.cz
Web: http://www.zdravkack.cz
IČ:60821221
RED-IZO:600019594
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tavírna 342
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Kontakt na školu: Telefon: 380 711 359
IZO:110500164
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 283
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: :50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tavírna 342
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Kontakt na školu: Telefon: 380 711 359
IZO:110500172