Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Palachova 35
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:PhDr. Miroslava Zoubková
Kontakt na školu Telefon: 474 778 110
Email: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz
Web: http://www.szsvzs.cz
IČ:00673358
RED-IZO:600019748
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palachova 35
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 778 110
IZO:110031229
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00 - nultá hodina
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, dobrovolnictví - pomoc seniorům a handicapovaným
Domácí spolupráce : spolupráce se zdravotnickými školami v ČR; spolupráce se základními školami; spolupráce se zaměstnavateli; spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz Zubní instrumentářka specializační vzdělávání Sestra pro intenzívní péči (teoretická část)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Palachova 35
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 778 110
IZO:110031237
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: v případě sociálně slabých studentů
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnické
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, spolupráce s BESIP
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ne
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 313
IZO:181012421
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 313
IZO:181012430