Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Palachova 35
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:PhDr. Miroslava Zoubková
Kontakt na školu Telefon: 474 778 110
Email: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz
Web: http://www.szsvzs.cz
IČ:00673358
RED-IZO:600019748
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palachova 35
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 778 110
IZO:110031229
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00 - nultá hodina
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): dobrovolnictví - pomoc seniorům a handicapovaným, výlety, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : spolupráce se zdravotnickými školami v ČR; spolupráce se základními školami; spolupráce se zaměstnavateli; spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz Zubní instrumentářka specializační vzdělávání Sestra pro intenzívní péči (teoretická část)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Palachova 35
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 778 110
IZO:110031237
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: v případě sociálně slabých studentů
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnické
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: spolupráce s BESIP, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ne
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 313
IZO:181012421
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 313
IZO:181012430