Logo školy

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 1390
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Ředitel:Mgr. Lenka Nováková
Kontakt na školu Telefon: 481 322 723
Email: info@szsturnov.cz
Web: www.szsturnov.cz
IČ:00581071
RED-IZO:600019802
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 28. října 1390
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 723
Fax: 481 325 472
IZO:110010311
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 332
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: do maturitních oborů celostátní termíny jednotných přijímacích zkoušek Cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: U školy zastávka "Turnov,,nemocnice", kterou obsluhují linky meziměstské, příměstské i městské dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: standardně 7:30, při vyučování nultou hodinu 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní řád: školní řád SZŠ novelizovaný_1_9_2020.pdf (435,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_ 19_20 text.pdf (759,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, biologie, chemie, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik EVVO
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: internet je možné využívat v každé učebně přes učitelský počítač, který je trvale připojen
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: 28. října 1872
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: není
Fax: 481 321 591
IZO:110010329
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 115
Počet ubytovaných žáků a studentů: 102
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: U školy zastávka "Turnov,,nemocnice", kterou obsluhují linky meziměstské, příměstské i městské dopravy
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od neděle 17.00 h do pátku 14.00 h
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,-
Úplata za stravování (v Kč): 1200,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, přírodovědné, rukodělné, zdravotnické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 28. října 1872
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 723
Fax: 481 325 472
IZO:110010337
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35,- dotovaná strava; 82,- plná výše
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne