Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 788
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Ing. Blažena Hořejší
Kontakt na školu Telefon: 381 252 686
Email: reditel@szestabor.cz
Web: http://www.szestabor.cz
IČ:60064781
RED-IZO:600020339
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 788
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 686
Fax: 381 253 638
IZO:060064781
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11. 2019, 17. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: před školou
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2013-2018.doc (153,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.pdf (2358,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, biologie, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurz práce s motorovou pilou, základy svařování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 788
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 686
Fax: 381 253 638
IZO:110028678
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tomkova 2159
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 210 627
IZO:102403716
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 118
Počet ubytovaných žáků a studentů: 74
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1350,-/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 74,-/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : literárně-dramatické, rukodělné, výtvarné, sportovní
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, posilovna, herna, počítačová místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tomkova 2159
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 210 446
Fax: 381 252 686
IZO:102463336
Školní statek
Adresa: Ulice: Chýnovská 223
Obec: Tábor 4 - Měšice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 56
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 144
Fax: 381 252 144
IZO:000072630