Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
Adresa školy: Ulice: Vídeňská 28
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 241 726 334
Email: kovarikova@spsaklara.cz
Fax: 244 472 676
Web: www.spsaklara.cz
IČ:00638625
RED-IZO:600020959
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Horáčkova 1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 731 360
Fax: 241 731 406
IZO:107501058
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 52
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.4.2019
Kritéria příjímacího řízení: kritéria přijetí 1_MŠ.docx (23,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 193
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Školní vzdělávací program: Školní řád 2018-2019_MŠ.doc (307,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-2019_MŠ.doc (307,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Speciální mateřská škola
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce: Spolupracujeme s NAUTIS, Vertikálou, se Speciálními pedagogickými centry, s Pedagogickopsychologickými poradnami, lékaři a odborníky. Aktivně spolupracujeme s vysokými školami (UJAK, UK) a se středními školami na zabezpečení praxe studentů.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami - poruchami komunikace, vadami zraku, poruchami autistického spektra, děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním, děti s narušeným psychomotorickým vývojem
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky

Střední škola

Adresa: Ulice: Vídeňská 28
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 726 334
Fax: 244 472 676
IZO:000638625
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 317
Aktuální počet žáků: 181
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.1.2019, 22.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 138, 193, 203
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Stipendium: mimořádné
Školní vzdělávací program: Informace o školních vzdělávacích programech.docx (14,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17 - 18_SŠ a MŠ A.Klara_final.doc (1030,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, výlety, plesy, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)

Internát

Adresa: Ulice: Vídeňská 28
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 726 334
Fax: 244 472 676
IZO:110032373
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 53
Počet ubytovaných dětí a žáků: 50
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 138, 193, 205
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 900,- Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: hudební, ICT, společenské hry, sportovní
Další prostory: společenská místnost, PC učebna, čajová kuchyňka, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: Horáčkova 1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 731 360
Fax: 241 731 406
IZO:112300057
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C Pankrác - pěšky, nebo 193 zastávka Krčský hřbitov
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): je zveřejněn na www.aklar.cz
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho rodině, služby klientovi, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Vídeňská 28
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 726 334
Fax: 244 472 676
IZO:102425795
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano