Zde může být obrázek školy.

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická
Adresa školy: Ulice: Dolákova 555
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:Mgr. Daniela Špinková
Kontakt na školu Telefon: 283 852 124
Email: info@donbosco.cz
Web: http://www.donbosco.cz
IČ:45770301
RED-IZO:600021254
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Poznaňská 462
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 852 124
Fax: 233 556 677
IZO:110007565
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): dle potřeb neustále
Kritéria příjímacího řízení: Zápis do MŠ 2019 - 20.doc (85 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: aut. 200,102, 144
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1600
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ Brána dětem otevřená aktuální srpen 2017.docx (170,6 KB)
Školní řád: Školni řád opravený k 28.8. 2019.doc (387,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ logopedická
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: logopedická intervence
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolákova 555
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 852 124
Fax: 233 556 677
IZO:102401420
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 148
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli v průběhu školního roku
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.1.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.3.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: aut. 200, 102
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE_SKOLY 2017 - 2030.doc (192,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP+23.+1.+2019.pdf (1993,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Příloha k ŠVP ŠD.docx (12,9 KB)
ŠVP ŠD.docx (50,8 KB)
Školní řád: Školni řád opravený k 28.8. 2019.doc (387,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-2020.pdf (17665,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ZŠ logopedická
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Fakultní škola UK
Domácí spolupráce : Praxe studentů JABOK, SPPG UK, Asociace logopedů ve školství: ALŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, Čtenářský klub
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučovací kroužky, příprava k přijímacím zkouškám na SŠ, logopedická intervence
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolákova 555
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 852 124
Fax: 233 556 677
IZO:110035844
Školní klub
Adresa: Ulice: Dolákova 555
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 852 124
Fax: 233 556 677
IZO:161102212
Internát
Adresa: Ulice: Lešenská 548
Obec: Praha 8 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 852 124
Fax: 233 556 677
IZO:110007573