Logo školy

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 1212
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Libor Mojžíš
Kontakt na školu Telefon: 495 000 666
Email: sekretariat@sspphk.cz
Web: www.sspphk.cz
IČ:62690400
RED-IZO:600024024
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 17. listopadu 1212
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 000 666
Fax: 495 512 745
IZO:062690400
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 378
Aktuální počet žáků: 290
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. ledna 2021, od 9 - 17 hodin a 23. ledna 2021, od 9 - 12 hodin
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 8, 16, 19, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: koncepce rozvoje školy do 2025.doc (3142,1 KB)
Školní vzdělávací program: CSIM4_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (6006,8 KB)
CSIM3_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4714,6 KB)
CSIM2_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4385,7 KB)
CSIM1_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4787,1 KB)
Školní řád: Dodatek Školní řád -hodnocení žáků při distanční výuce.docx (15,4 KB)
Školní řád_1.9.2019.docx (72,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20192020 schválená ŠR.doc (622,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, Výstava fotografií s ekologickou tématikou, ekologické dny, ekologické přednášky a semináře, soutěž "Zima v přírodě", aj. , škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, hudební, ICT, sportovní, jazykové, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)