Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 1212
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Libor Mojžíš
Kontakt na školu Telefon: 495 000 666
Email: sekretariat@sspphk.cz
Fax: 495 512 745
Web: www.sspphk.cz
IČ:62690400
RED-IZO:600024024
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: 17. listopadu 1212
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 000 666
Fax: 495 512 745
IZO:062690400
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 378
Aktuální počet žáků: 258
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. ledna 2019, od 9 - 17 hodin a 19. ledna 2019, od 9 - 12 hodin
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 23. dubna 2019, 23. května 2019, 25. června 2019, 27. srpna 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 8, 16, 19, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce rozvoje školy do 2025.doc (3142,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp tesarske prace.pdf (384 KB)
svp zednicke prace.pdf (379,9 KB)
svp cukrarske prace .pdf (384,1 KB)
svp kucharske prace.pdf (463,1 KB)
svp pecovatelske prace.pdf (431,3 KB)
svp prodavacske prace.pdf (386,1 KB)
svp pekarske prace.pdf (377,9 KB)
svp prace ve stravovani.pdf (383,1 KB)
svp prace v domacnostech.pdf (410,6 KB)
svp stavebne zamecnicke prace.pdf (404,4 KB)
Školní řád: školní+řád+platný 1.9.2018(24.9.2018).doc (198,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva šk. rok 2017-2018 platná verze.doc (707,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, Výstava fotografií s ekologickou tématikou, ekologické dny, ekologické přednášky a semináře, soutěž "Zima v přírodě", aj. , škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, turistické, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli