Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Adresa školy: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Ředitel:Mgr. Jaromír Vašíček
Kontakt na školu Telefon: 499 733 386
Email: speczs.trutnov@volny.cz
Fax: není
IČ:70841179
RED-IZO:600024610
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Gorkého 77
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 21
Kontakt na školu: Telefon: 499 866 233
IZO:110003608
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2018
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP 2016-2017.pdf (826,2 KB)
Školní řád: priloha-193 (1).pdf (357,1 KB)
Školní řád MŠ ( při ZZ) při nemocnici 1.1.2017.pdf (378,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Muzikoterapie, canisterapie, Snoezelen, plavání, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Bruslení
Specifické formy podpory dětem: Plán osobnostního rozvoje, logopedická intervence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
Fax: 499 733 386
IZO:102590346
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 1, 2, 4, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.35 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod
Školní vzdělávací program: ŠVP spojené verze 16. 5. 2017n.pdf (2417,5 KB)
Školní řád: priloha-168.pdf (1278 KB)
Školní řád ZŠ.pdf (313,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva NOVÁ 18.pdf (3581,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáky se zdravotním postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové, Speciální základní škola a Mateřská škola Litomyšl
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola Senica, Speciální základní škola v Kamiene Goře
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Logopedická intervence, individuální vzdělávací plány, předmět Speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, Snoezelen, relaxační místnost, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), webové stránky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠVP: ŠVP PS ZŠS aktualizace.pdf (1284,8 KB)

Střední škola

Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
Fax: 499 733 386
IZO:181031574
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 42
Aktuální počet žáků: 9
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.35 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP PrŠ dvouletá.pdf (1782,6 KB)
ŠVP PrŠ Jednoletá.pdf (1305 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ 2016.pdf (805 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, Snoezelen, relaxační místnost, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), webové stránky

Školní družina

Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
IZO:110003675

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
IZO:150007604
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 29,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne