Logo školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Adresa školy: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Ředitel:Mgr. Jaromír Vašíček
Kontakt na školu Telefon: 499 733 386
Email: speczs.trutnov@volny.cz
IČ:70841179
RED-IZO:600024610
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Gorkého 77
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 21
Kontakt na školu: Telefon: 499 866 233
IZO:110003608
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 10
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.pdf (1316,7 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.docx.pdf (125 KB)
Školní řád MŠ ( při ZZ) při nemocnici 1.1.2017.pdf (378,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, Muzikoterapie, canisterapie, Snoezelen, plavání, cvičení s trenérem, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Se Sokolem do života, Paralympijská výzva - olympijský víceboj, T-mobile běh
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Cvičení s trenérem
Specifické formy podpory dětem: Plán osobnostního rozvoje, logopedická intervence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
Fax: 499 733 386
IZO:102590346
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 59
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 1, 2, 4, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.35 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 2018.pdf (3976,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ při nemocnici 1.9.2017.pdf (320,9 KB)
Školní řád ŠD.pdf (307,8 KB)
dodatek ke skolnimu radu c.1.pdf (416,4 KB)
Školní řád 2020.pdf (623,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20.pdf (4751,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáky se zdravotním postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Paralympijská výzva - olympijský víceboj, T-mobile běh
Domácí spolupráce : Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové, Speciální základní škola a Mateřská škola Litomyšl
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola Senica, Speciální základní škola v Kamiene Goře
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Logopedická intervence, individuální vzdělávací plány, předmět Speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické, sportovní, rukodělné, společenské hry, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, Snoezelen, relaxační místnost
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, webové stránky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠVP: ŠVP PS ZŠS aktualizace.pdf (1284,8 KB)
Střední škola
Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
Fax: 499 733 386
IZO:181031574
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 42
Aktuální počet žáků: 12
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.35 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP PrŠ dvouletá.pdf (1782,6 KB)
ŠVP PrŠ Jednoletá.pdf (1305 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ 2017.pdf (728,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20.pdf (4751,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, Snoezelen, relaxační místnost
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), webové stránky
Školní družina
Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
IZO:110003675
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-Kč / rok
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:10 - 7:35
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, telefonicky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Horská 160
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 733 386
IZO:150007604
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26, - 31,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne