Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel:Mgr. Pavlína Pohlová
Kontakt na školu Telefon: 545 245 630
Email: elpis@skolaelpis.cz
Web: www.skolaelpis.cz
IČ:62160095
RED-IZO:600024997
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Františky Skaunicové 66/17, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:062160095
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 12
Aktuální počet dětí: 12
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v březnu
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do mateřské školy speciální Elpis.doc (51,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 3, 25, 26, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 7,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ELPIS.pdf (694,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PV Objevuji svět.pdf (834,7 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy speciální.pdf (610,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční_zpráva_2020-2021_ obrázky.pdf (492,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro žáky s kombinovaným postižením a PAS
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, solná jeskyně, zooterapie, canisterapie, felinoterapie
Zapojení ve specifických programech: ne
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2016
Domácí spolupráce: základní škola speciální, praxe studentů PF
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023196
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v březnu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zamčeno, osobní otvírání dveří hospodářkou školy a pedagogickými pracovníky
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,84,44,25,26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ELPIS.pdf (694,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Elpis.pdf (237,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ELPIS - školní družina a internát.pdf (65 KB)
Školní řád: Vnitřní řád internátu.pdf (759,2 KB)
Vnitřní řád školní družiny.pdf (759,1 KB)
Školní řád základní školy speciální.pdf (982,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020-2021_ obrázky.pdf (492,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: není
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2016
Domácí spolupráce : ostatní speciální školy v rámci JMK, běžné ZŠ z Židenic, střední odborné školy v rámci projektů, praxe studentů pedagogických škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: globální čtení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: Braillovo písmo
Specifické formy podpory žákům: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Vnitřní řád školní družiny.pdf (759,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:150020091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 12
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v březnu
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,84,44,78
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ELPIS.pdf (694,9 KB)
Školní vzdělávací program: Škola pro život.pdf (82,8 KB)
Školní řád: Školní řád praktické školy speciální.pdf (874 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020-2021_ obrázky.pdf (492,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : není
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2019
Domácí spolupráce : není
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Alternativní písmo: Braillovo písmo
Specifické formy podpory žákům: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Františky Skaunicové 66/17, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023218
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 8,30 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Internát
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023226
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 20
Počet ubytovaných dětí a žáků: 20
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 3, 44, 84
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. do 30.6.
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 500 Kč - 1600 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 1500 Kč - 2000 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, hudební, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023200
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-35,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne