Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Koperníkova 2/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel:Mgr. Martina Pohlová
Kontakt na školu Telefon: 545 245 630
Email: elpis@telecom.cz
Web: www.skolaelpis.cz
IČ:62160095
RED-IZO:600024997
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Fr. Skaunicové 17
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
Fax: 545 244 946
IZO:062160095
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 12
Aktuální počet dětí: 12
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.4.2019
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí MŠ.pdf (72,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 25, 26, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 7,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: KONCEPCE.pdf (435 KB)
Školní vzdělávací program: Školní_vzdělávací_program_pro_předškolní_vzdělávání.pdf (162,3 KB)
Školní řád: Školní_řád_mateřské_školy_speciální.pdf (409 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf (5890,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro žáky s PAS
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): solná jeskyně, zooterapie, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: ne
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2016
Domácí spolupráce: základní škola speciální, praxe studentů PF
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 2/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
Fax: 545 244 946
IZO:110023196
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.4.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,84,44,25,26,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE.pdf (435 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Elpis.pdf (237,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ELPIS - školní družina a internát.pdf (65 KB)
Školní řád: Školní_řád_základní_školy_speciální.pdf (465,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf (5890,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: není
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2016, Fairtradová škola
Domácí spolupráce : školy v rámci kraje
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: taneční, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
Fax: 545 244 946
IZO:150020091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 12
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.4.2019
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,84,44,78
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE.pdf (435 KB)
Školní vzdělávací program: Škola pro život.pdf (82,8 KB)
Školní řád: Školní_řád_praktické_školy_jednoleté.pdf (440,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf (5890,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : není
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2019
Domácí spolupráce : není
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Fr. Skaunicové 17
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
Fax: 545 244 946
IZO:110023218
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 8,30 hod
Odpolední provoz: ne
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky
Internát
Adresa: Ulice: Koperníkova 2/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
Fax: 545 244 946
IZO:110023226
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 20
Počet ubytovaných dětí a žáků: 20
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 3, 44, 84
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. do 30.6.
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, žáky základní školy speciální
Úplata za ubytování (v Kč): 500 Kč - 1600 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 1500 Kč - 2000 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: výtvarné, hudební, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koperníkova 2/4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
Fax: 545 244 946
IZO:110023200
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-30,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne