Zde může být obrázek školy.

Základní škola Plaňany, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Plaňany, okres Kolín
Adresa školy: Ulice: Pražská 28
Obec: Plaňany
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 04
Ředitel:Mgr. Martin Šmahel
Kontakt na školu Telefon: 321 792 222
Email: zsplanany@cbox.cz
Web: zsplanany.cz
IČ:46383433
RED-IZO:600045544
Zřizovatel:Městys Plaňany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 28
Obec: Plaňany
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 04
Kontakt na školu: Telefon: 321 792 222
Fax: 321 792 222
IZO:046383433
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 390
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,15 ŠD, 7,45 škola
Začátek první vyučovací hodiny: 8,05
Koncepce školy: Zakladni-skola-Planany-strategie.doc (5447,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád platný od 7. 9. 2020.doc (223,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-reditele-Zakladni-skoly-Planany2020 f - kopie.pdf (808 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pražská 28
Obec: Plaňany
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 04
Kontakt na školu: Telefon: 321 792 222
Fax: 321 792 222
IZO:113300212
Školní klub
Adresa: Ulice: Pražská 28
Obec: Plaňany
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 04
Kontakt na školu: Telefon: 321 792 222
Fax: 321 792 222
IZO:162101210
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pražská 28
Obec: Plaňany
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 04
Kontakt na školu: Telefon: 321 792 222
Fax: 321 792 222
IZO:002702495