Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora
Adresa školy: Ulice: Školní 190
Obec: Žleby
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 61
Ředitel:Mgr. Marcela Palošová
Kontakt na školu Telefon: 327 398 124
Mobil: 731 449 130
Email: zszleby@post.cz
Web: http://www.zs.ouzleby.cz
IČ:70989753
RED-IZO:600046486
Zřizovatel:Obec Žleby
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ke Hřišti 429
Obec: Žleby
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 61
Kontakt na školu: Telefon: 327 398 349
IZO:107513170
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 33
Kritéria příjímacího řízení: 2. Kritéria přijetí.docx (18,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: Koncepce MŠ1.docx (26,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ Žleby 2017 - opraveno 20. 9. 2017.doc (1592,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2018 - 2019.docx (62,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Červený kříž, Obora Žleby, Zámek Žleby, BESIP, SDH Žleby, Knihovna Žleby
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: práce se školní psycholožkou,s PPP KH, PLPP, IVP, AP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 190
Obec: Žleby
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 61
Kontakt na školu: Telefon: 327 398 124
IZO:102226997
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 75
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: dvojvodičový dorozumívací systém - domácí telefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ.doc (112,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - VERZE 2017.zip (2750,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program ŠD.doc (841,2 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 2018 - 2019.docx (99 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.pdf (4593,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce : Partnerská škola Vlkaneč, Červený kříž, BESIP, zámek Žleby, obora Žleby, rybáři Žleby, MŠ, DDM Čáslav, Sokol Žleby, Knihovna Žleby, Knihovna Čáslav a Muzeum Čáslav
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: AP, školní asistent, PLPP, IVP, spolupráce s PPP, se školní psycholožkou, OSPOD
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: pracovní doba 2018-2019.docx (31,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh k tisku.docx (140,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, třídní schůzky, školní intranet - přehled učiva s domácím přístupem
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 190
Obec: Žleby
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 61
Kontakt na školu: Telefon: 327 398 124
IZO:113400080
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ke Hřišti 429
Obec: Žleby
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 61
Kontakt na školu: Telefon: 327 398 235
IZO:102774731
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 18-26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne