Zde může být obrázek školy.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice: Boleslavská 160
Obec: Luštěnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 42
Ředitel:Mgr. Miluše Hůlková
Kontakt na školu Telefon: 326 357 151
Email: zs-lustenice@zs-lustenice.cz
Web: http://www.zs-lustenice.cz
IČ:71010840
RED-IZO:600049175
Zřizovatel:Obec Luštěnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Boleslavská 160
Obec: Luštěnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 42
Kontakt na školu: Telefon: 326 357 151
IZO:102326843
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 249
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,10 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, Luštěnický slavíček Adventní výstava, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Kvalitní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: prostřednictvím počítačů ve třídách
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Boleslavská 160
Obec: Luštěnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 42
Kontakt na školu: Telefon: 326 357 151
IZO:113600160
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,15 - 7,10 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,05 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, webové stránky, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boleslavská 160
Obec: Luštěnice
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054272
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 29,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano