Zde může být obrázek školy.

Základní škola Zvole, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zvole, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: J. Štulíka 39
Obec: Zvole
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 45
Ředitel:Mgr. Lucie Strejcová
Kontakt na školu Telefon: 257 760 304
Email: zszvole@seznam.cz
Web: www.zszvole.cz
IČ:71007903
RED-IZO:600053369
Zřizovatel:Obec Zvole
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: J. Štulíka 39
Obec: Zvole
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 45
Kontakt na školu: Telefon: 257 760 304
Fax: 257 760 304
IZO:000241890
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 144
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 3. 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 331, 333, 672
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: SVPZvole-platnyod1.9.2020.pdf (1808,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVPSD6.dodatek.pdf (792 KB)
Školní řád: R_02_2005_skolni_rad_a_pravidla_pro_hodnoceni_vysledku_vzdelavani_9_dodatek_ze_dne_27_8_2020 (1).pdf (460,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (929,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, pořádání zvykoslovných slavností (Tři králové, Masopust, Velikonoce, Morena, vítání Zimy, vánoční výstava a koncert), besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka, Helpík, AŠSK, Ovoce do škol, Recyklohraní, BESIP, Šablony I., II., III.
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : praxe, školy, bezpečnostní složky, místní knihovna, HZS, obecní úřad
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, cyklistické výlety a soutěže, plavání, cyklistický kurz, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka, konstruktivisticky orientovaná výuka, výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: program reedukace pro žáky se zdravotním postižením i žáky slabší
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, - v kmenových třídách
Zájmové činnosti: náboženství, technické, hudební, taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: J. Štulíka 13
Obec: Zvole
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 45
Kontakt na školu: Telefon: 257 760 304
Fax: 257 760 304
IZO:113900465
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. - 3. ročník
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 1000,-/pololetí
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30-7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-17:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, individuální
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: J. Štulíka 39
Obec: Zvole
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 45
Kontakt na školu: Telefon: 257 760 304
Fax: 257 760 304
IZO:181007321
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne