Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zubčice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zubčice
Adresa školy: Ulice: Zubčice 45
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Ředitel:Mgr. Hana Zajíčková
Kontakt na školu Telefon: 380 331 527
Email: reditel@zszubcice.cz
Web: http://www.zszubcice.cz
IČ:75001438
RED-IZO:600059359
Zřizovatel:Obec Zubčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zubčice 2
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 527
Fax: není
IZO:150009208
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli po domluvě s ředitelkou školy
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek s kamerovým systémem bez záznamu
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.docx (34,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Naše školka jezdí do bazénu a absolvuje zde plavecký výcvik zaměřený na děti předškolního věku.(Od 4 let), návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Spolupracujeme s Policií ČR, Hasiči a Ekocentrem Šípek v Českém Krumlově
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Děti z naší školy mají možnost být denně v přírodě a zkoumat její rozmanitosti. V zimě, pokud to podmínky dovolí využíváme okolní stráně k bobování.
Specifické formy podpory dětem: Používáme kvalitní učební pomůcky a materiály pro celkový rozvoj osobnosti každého dítěte.
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, Každý rodič se může informovat na své dítě u učitelky kdykoli, s ohledem na vzdělávací činnosti a v obvyklém čase (např. při vyzvedávání dítěte ze školky). Dále informujeme rodiče na webových stránkách školy., individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Zubčice 45
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 527
Fax: není
IZO:108023362
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 44
Aktuální počet žáků: 26
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ1.9.2020.pdf (310,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020.pdf (228,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, Pro výuku TV využíváme možnost pohybu v přírodě.
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, Představení pro maminky ke Dni matek, vystoupení při vítání občánků, představení pro tatínky na Den otců, Lampionový průvod - oslava světla na sv. Martina a připomenutí si ukončení 1. svě. války, zdobení adventních věnců před první adventní nedělí. , návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola je zapojena v projektu "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol"
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s Policií ČR, Hasiči a Ekocentrem "Šípek" v Českém Krumlově
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: V zimě bobování, sáňkování, bruslení podle počasí., plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka s přecházením na výuku dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Pro slabší žáky i pro nadané žáky používáme kvalitní a odpovídající učební pomůcky, výukové programy a materiály pro celkový rozvoj žáka.
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Kromě počítačové učebny je možné využít ve výuce 5 notebooků.
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, Rodiče se mohou na své dítě u učitele informovat kdykoli, s ohledem na vyučování, v obvyklém čase (např. při vyzvedávání ze školy po obědě, nebo ze školní družiny) nebo po dohodě s učitelkou. , telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zubčice 2
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 527
Fax: není
IZO:114300364
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zubčice 2
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 527
Fax: není
IZO:102427593
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 40,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne