Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
Adresa školy: Ulice: Smetanova 405
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Ředitel:Mgr. Vladan Pokorný
Kontakt na školu Telefon: 388 412 205
Email: vladan.pokorny@zsvimperk.cz
Web: www.zsvimperk.cz
IČ:47259477
RED-IZO:600062996
Zřizovatel:Město Vimperk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanova 405
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 420
IZO:047259477
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 327
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy.pdf (1156,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání.pdf (4355,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu.pdf (497 KB)
Školní řád: Školní řád a Pravidla hodnocení výsledků a chování 2020 září.pdf (1595,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 19-20.pdf (10991,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola - diamantový certifikát
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanova 405
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 411 673
IZO:114700168
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Smetanova 405
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 361
IZO:102487936