Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy: Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 22
Obec: Konstantinovy Lázně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 52
Ředitel:Mgr. Alena Kalavská
Kontakt na školu Telefon: 374 625 274
Email: alena.kalavska@seznam.cz
Web: www.zskonstantinovylazne.cz
IČ:70992789
RED-IZO:600073777
Zřizovatel:Obec Konstantinovy Lázně
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 153
Obec: Konstantinovy Lázně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 52
Kontakt na školu:
IZO:107546311
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 22
Obec: Konstantinovy Lázně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 52
Kontakt na školu: Telefon: 374 625 274
IZO:102464065
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 39
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce rozvoje školy 2018 -2022.doc (101,9 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.docx (435,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD nový 2018.docx (148,3 KB)
Školní řád: školní řád a pravidla pro hodnocení žáků - po inspekci.docx (163,9 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 20-21.doc (449,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: OP VVV
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola
Domácí spolupráce : MŠ Konst. Lázně, PPP Tachov, SPC Plzeň, SDH Konst. Lázně, Policie ČR, OSPOD
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s SVP - individuální vzdělávací plány, asistenti pedagoga, pedagogická intervence, individuální vzdělávání, vzdělávání žáků s OMJ, doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: provoz ŠD.docx (9,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRHY HODIN.odt (17,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, počítačová učebna + interaktivní tabule ve třídách - WiFi
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, přírodovědné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, les, louka, naučné stezky, cyklostezka
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, sociální sítě (messenger, whatsapp
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: ---
Konec výuky: ----
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 22
Obec: Konstantinovy Lázně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 52
Kontakt na školu: Telefon: 374 625 274
IZO:115900217
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 8.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky, žákovské notýsky, telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 153
Obec: Konstantinovy Lázně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 52
Kontakt na školu:
IZO:102628947