Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husovo náměstí 112
Obec: Bohušovice nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 56
Ředitel:Mgr. Lenka Matoušovská
Kontakt na školu Telefon: 416 781 135
Email: zsbohusovice@email.cz
Web: www.zsbohusovice.cz
IČ:70920729
RED-IZO:600081672
Zřizovatel:Město Bohušovice nad Ohří
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nová 55
Obec: Bohušovice nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 56
Kontakt na školu: Telefon: 416 781 135
IZO:150005199
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 99
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 - 16,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP - MŠ.doc (186,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všeobecné, zaměřené na rozvoj dětské osobnosti formou přímých zážitků. Vycházíme z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce: Ekologické středisko SEVER Litoměřice, Myslivecký svaz, Policie ČR, SDH Bohušovice nad Ohří
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: Logopedická prevence
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 112
Obec: Bohušovice nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 56
Kontakt na školu: Telefon: 416 781 135
IZO:102305935
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 107
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.7.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Školní vzdělávací program: ŠVP po úpravách k 1.9.2014.doc (1774,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2013-14.doc (182,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2012 - 2013.doc (3449,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, humanitní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Recyklohraní
Domácí spolupráce : Ekologické středisko SEVER Litoměřice, CHKO Litoměřice, Policie ČR, DHS Bohušovice nad Ohří, Severočeská galerie Litoměřice, Oblastní muzeum Litoměřice
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Logopedická a dyslektická ambulantní poradna
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH 2013-2014 DO TŘÍD.xlsx (40 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, turistické, jazykové, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), týdenní plány, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 54
Obec: Bohušovice nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 56
Kontakt na školu: Telefon: 416 781 135
IZO:116500239
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nová 55
Obec: Bohušovice nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 56
Kontakt na školu: Telefon: 416 781 135
IZO:150005202
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 22
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne