Logo školy

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 35/27, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:Mgr. Jiří Sehnal, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 731 463 782
Email: skola@zstgm.svitavy.cz
Web: http://zstgm.svitavy.cz
IČ:49328255
RED-IZO:600100685
Zřizovatel:Město Svitavy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 35/27, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 263
IZO:049328255
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 281
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 01. 2015 od 8:00 do 16:00
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Nejsme obcí s MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 110
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP dodatek 2013 - verze 3 AKTUALIZOVANÉ.doc (2762,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družiny dodatek 2013 - verze 3.docx (175,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ TGM 2013-2014.doc (36230,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné zaměření s důrazem na vlastní zkušenost
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : SVČ Tramtáryje, PPP Ústí nad Orlicí, SVP Alfa Svitavy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: samozřejmě
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, logopedické a jiné pomocné žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, studovna pro žáky 1. stupně, čítárna pro žáky 2. stupně
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 35/27, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 306
IZO:117800589