Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Blanenská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Ředitel:Mgr. Petr Kotyza
Kontakt na školu Telefon: 541 237 316
Email: zaplatilkova@zsjehnice.cz
Web: www.zsjehnice.cz
IČ:70829705
RED-IZO:600108520
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Jehnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Blanenská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 237 316
IZO:107601044
Základní škola
Adresa: Ulice: Blanenská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 237 316
IZO:102055955
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 111
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek na školníka
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 70
Vstup do školy umožněn od: zastávky MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád školy 2016.doc (113,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (96,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Sokol Jehnice, VSK Univerzita Brno, ZUŠ V.Kaprálové
Mezinárodní spolupráce: Škola Komensky Vídeň
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Blanenská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 237 316
IZO:118200704
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Blanenská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 237 316
IZO:103055886