Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ludkovice 7
Obec: Biskupice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 41
Ředitel:Mgr. Viktorie Janečková
Kontakt na školu Telefon: 577 131 921
Email: zslud@zlinedu.cz
Web: www.zsamsludkovice.cz
IČ:70996962
RED-IZO:600114023
Zřizovatel:Obec Ludkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ludkovice 7
Obec: Biskupice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 41
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 921
IZO:107605333
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: polodenní
Základní škola
Adresa: Ulice: Ludkovice 7
Obec: Biskupice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 41
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 921
IZO:102307946
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Aktuální počet žáků: 28
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost: autobus
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ludkovice 7
Obec: Biskupice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 41
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 921
IZO:118500333
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ludkovice 7
Obec: Biskupice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 41
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 921
IZO:103107584