Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křížová 1367/33
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Jana Nováková Hotařová
Kontakt na školu Telefon: 561 207 586
Email: skola@zskrizova.cz
Web: www.zskrizova.cz
IČ:70878854
RED-IZO:600117243
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Křížová 1367/33
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 302 990
Fax: 567 302 990
IZO:103619470
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 279
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN_2019_2025.pdf (618,2 KB)
Školní řád: Školní_řád__2020_ZŠKřížová_distanční vzdělávání.doc (186,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_2019_2020_1.pdf (1960 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: Užhorod
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Recyklohraní, Krokus, Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: fotografování, ICT, hudební, sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40
ŠD
Adresa: Ulice: Křížová 1367/33
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 302 990
IZO:118700332
ŠK
Adresa: Ulice: Křížová 1367/33
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 302 990
Fax: 567 302 990
IZO:150076231
ŠJ
Adresa: Ulice: Křížová 1367/33
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 302 990
IZO:118700324
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne