Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Kladky, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Kladky, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kladky 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 54
Ředitel:Mgr. Lenka Hofmanová
Kontakt na školu Telefon: 582 383 430
Email: zskladky@post.cz
Web: http://zskladky.ic.cz
IČ:75023733
RED-IZO:600120201
Zřizovatel:Obec Kladky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kladky 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 54
Kontakt na školu: Telefon: 582 383 430
Fax: není
IZO:107610051
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 14
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.8.2020
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání do MŠ.doc (21,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Dálkové otevírání dveří školním telefonem.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ne.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2007.doc (39,9 KB)
Školní vzdělávací program: Dodatek č. 1 ŠVP MŠ.docx (15,2 KB)
ŠVP MŠ Kladky březen 2018.docx (95,2 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy MŠ Kladky březen 2018.docx (33,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Jenotřídní vesnická mateřská škola.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Logopedie, speciální pedagog.
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, 3kolní asistent.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kladky 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 54
Kontakt na školu: Telefon: 582 383 430
Fax: není
IZO:102579938
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 8. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Dálkové otevírání dveří školním telefonem.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ne.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2007.doc (39,9 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program Kladky opravený v únoru 2019.doc (777,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2018 sestavené stránky.docx (33,4 KB)
Školní řád: Vnitřní řád školní družiny 26. 3. 2018.odt (12,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 2021.doc (99,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ochránci přírody
Domácí spolupráce : ČSOP, SDH, SOKOL.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, přípravka na osmileté gymnázium.
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin od 1. 9. 2021.xls (49,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kladky 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 54
Kontakt na školu: Telefon: 582 383 430
Fax: není
IZO:118900161
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Jedno smíšené oddělení.
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 10.45 do 15.30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kladky 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 54
Kontakt na školu: Telefon: 582 383 430
Fax: není
IZO:103219005
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne