Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Traplice, okres Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Traplice, okres Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice:
Obec: Traplice 375
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Ředitel:PaedDr. Mgr. Stanislav Horehleď
Kontakt na školu Telefon: 572 572 625
Email: zstraplice@zstraplice.uhedu.cz
Web: www.zstraplice.cz
IČ:00395404
RED-IZO:600123987
Zřizovatel:Obec Traplice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Traplice 376
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Kontakt na školu: Telefon: 572 572 624
Fax: 572 572 861
IZO:107612658
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 55
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Traplice 375
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Kontakt na školu: Telefon: 572 572 625
Fax: 572 572 861
IZO:000395404
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 174
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Traplice 375
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Kontakt na školu: Telefon: 572 572 625
Fax: 572 572 861
IZO:119100410
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.00-16.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Traplice 375
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Kontakt na školu: Telefon: 572 572 625
Fax: 572 572 861
IZO:119100886
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.30-14.15
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Traplice 375
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Kontakt na školu: Telefon: 572 572 612
Fax: 572 572 861
IZO:103267794
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Traplice 375
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 04
Kontakt na školu: Telefon: 572 572 624
Fax: 572 572 861
IZO:150073534