Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo
Adresa školy: Ulice: Školní 83
Obec: Jaroslavice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 28
Ředitel:Mgr. Romana Kubíková
Kontakt na školu Telefon: 515 275 145
Email: zs.jaroslavice@zn.orgman.cz
Web: www.orgman.cz/zsjaroslavice
IČ:70993866
RED-IZO:600127575
Zřizovatel:Obec Jaroslavice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Náměstí 93
Obec: Jaroslavice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 28
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 128
IZO:107614243
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2018
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na rok 2018-2019.pdf (342,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: na zazvonění otevírá školnice
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Znojmo-Jaroslavice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30-15.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP PV.pdf (788,4 KB)
Školní řád: školní řád MŠ platný od 1. 9. 2017.pdf (792,8 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: spolupráce s místními organizacemi
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 83
Obec: Jaroslavice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 28
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 145
Fax: 515 275 145
IZO:102855625
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 126
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Elektronický bzučák, alarm, mříže u hlavního vchodu
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobusová linka Znojmo-Jaroslavice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP-ZV-Jaroslavice-platnost-od-1.9.2016_final.pdf (3187,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD .pdf (599,1 KB)
Školní řád: školní řád ZŠ platný od 1. 9. 2017 s dodatky.pdf (520,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva ZŠ a MŠ Jaroslavice 2017 -2018.pdf (1341 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, hudební výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Domácí spolupráce : Spolupráce s jinými školami, s místními organizacemi.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, turistické, hudební, sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Potoka 490
Obec: Jaroslavice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 28
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 145
IZO:119300117
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Náměstí 93
Obec: Jaroslavice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 28
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 128
IZO:103243399