Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Cihelní 1666
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Ředitel:Mgr. Zdeněk Jelínek
Kontakt na školu Telefon: 596 311 297
Email: cihelni@cihelni.cz
Web: www.cihelni.cz
IČ:48004537
RED-IZO:600135951
Zřizovatel:Statutární město Karviná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Cihelní 1668
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu:
IZO:107623765
Základní škola
Adresa: Ulice: Cihelní 1666
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 297
Fax: 596 311 297
IZO:048004537
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 453
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 511,512
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: od 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: v 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP_dodatek_cihelni.pdf (5800,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svpsd_cihelni.pdf (191,3 KB)
Školní řád: skolni rad_zs cihelni.pdf (232 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_cihelni.pdf (1017,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce : Policie ČR oddělení v Karviné, Hasičská záchranná stanice Karviná, OSPOD Karviná, PPP Karviná, KSVČ Juventus Karviná, Regionální knihovna Karviná
Mezinárodní spolupráce: Szkola podstawova Im.J.Korczaka Jastrzebie-Zdroj (PL)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, snowboarding
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Rosteme s knihou, Den laskavosti
Specifické formy podpory žákům: školní poradenské pracoviště, projekt nadace WOMEN for WOMEN ( úhrada stravování vybraným žákům), šablony 1 a 2 ( projekt pro žáky ohrožené školním neúspěchem)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2018_2019.JPG (345,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, denně aktualizované webové stránky www.cihelni.cz, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Cihelní 1666
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 297
Fax: 596 311 297
IZO:119701162
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Cihelní 1666
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 297
Fax: 596 311 297
IZO:102892008
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne