Zde může být obrázek školy.

Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Kapličky 959
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Kamil Paloncy
Kontakt na školu Telefon: 596 511 111
Email: zs.kaplicka@seznam.cz
Web: www.zsukaplicky.wz.cz
IČ:62331426
RED-IZO:600136663
Zřizovatel:Město Orlová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: U Kapličky 959
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 111
Fax: není
IZO:102832749
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 419
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád.doc (68,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI.pdf (1185,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola,
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Kapličky 959
Obec: Orlová-Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 111
Fax: 596 511 111
IZO:119701219
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Kapličky 959
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 111
Fax: 596 511 111
IZO:102892229