Zde může být obrázek školy.

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Heyrovského 33
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Oldřich Anděl
Kontakt na školu Telefon: 585 423 697
Email: heyrak@volny.cz
Web: www.zsheyrovskeho.cz
IČ:47657022
RED-IZO:600140121
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Heyrovského 33
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 423 697
IZO:047657022
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1170
Aktuální počet žáků: 1080
Dny otevřených dveří (termín/y): Online na www.zsheyrovskeho.cz
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus, tramvaj
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy_ZŠ_Heyrovského_září_2017.pdf (344 KB)
Školní vzdělávací program: B1 Charakteristika-svp-zamereni-skoly.pdf (232 KB)
B2 Vychovne-a-vzdelavaci-strategie.pdf (257,9 KB)
B4 Zabezpeceni-vyuky-zaku-mimoradne-nadanych.pdf (214,1 KB)
C2 Učební plán II.st..pdf (367,1 KB)
C1 Učební plán I.st..pdf (494,1 KB)
D Hodnocení žáků.pdf (241,4 KB)
B_Charakteristika školy.pdf (293,8 KB)
B5 Zacleneni-prurezovych-temat.pdf (326,1 KB)
B3 Zabezpeceni-vyuky-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.pdf (213,5 KB)
A_Identidentifikačni údaje.pdf (210,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_září_2019.pdf (718,6 KB)
Školní řád: Řád ŠJ_květen_2019.pdf (614,1 KB)
Řád ŠD Heyrovského_září 2019.pdf (540 KB)
Řád ŠD Čajkovského_září_ 2019.pdf (397,9 KB)
Školní řád_září_2018.pdf (824,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2018_19.pdf (2424,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: atletika, basketbal, házená a kopaná, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, jazykové, sportovní, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Heyrovského 33
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 417 865
IZO:119900076
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Heyrovského 33
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 417 865
IZO:102892733