Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Skřipov 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 45
Ředitel:Mgr. Bc. Eva Víchová
Kontakt na školu Telefon: 553 781 125
Email: zsskripov@volny.cz
IČ:75027186
RED-IZO:600143261
Zřizovatel:Obec Skřipov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Skřipov 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 45
Kontakt na školu: Telefon: 553 781 125
Fax: 553 781 125
IZO:107628881
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 40
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro přijetí do MŠ.docx (13,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:00
Školní vzdělávací program: svp_ms.pdf (466,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, Spaní v mateřské škole, akce s rodiči, veřejná vystoupení, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Úzká spolupráce se základní školou , ZUŠ Hradec nad Moravicí, Kulturním centrem Bílovec,Policí ČR,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Individuální vzdělávací plán pro integrované dítě, speciální pomůcky,spolupráce s nadací TAMTAM
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Skřipov 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 45
Kontakt na školu: Telefon: 553 781 125
Fax: 553 781 125
IZO:102432660
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 179
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2018-2022.pdf (578,2 KB)
Školní vzdělávací program: svp20.pdf (5079,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svpSD18.pdf (786,2 KB)
Školní řád: skolni_rad20.pdf (311 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : ZUŠ Hradec nad Moravicí,MŠ, Policie ČR, Kulturní středisko Bílovec, Středisko volného času Opava, ZŠ Hradec nad moravicí, Mas Opavsko, fa Hon a.s., Optys Opava, Sdružení Tereza, Natura, Centrum ekologické výchovy Horka nad Moravou,Městské lesy Opava,
Mezinárodní spolupráce: NE
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, doučování žáků, individuáílní konzultace,spolupráce s PPP,SPC, Menza ČR,
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh hodin2020.doc (118,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, společenské hry, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Skřipov 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 45
Kontakt na školu: Telefon: 553 781 125
Fax: 553 781 125
IZO:120003724
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Skřipov 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 45
Kontakt na školu: Telefon: 553 781 125
Fax: 553 781 125
IZO:150017847
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hrabství 48
Obec: Skřipov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 45
Kontakt na školu: Telefon: 553 781 125
Fax: 553 781 125
IZO:150071973