Logo školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Václava Košaře 121/6, Dubina
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Radka Palátová
Kontakt na školu Telefon: 595 700 057
Email: kosare@kosare.cz
Web: www.kosare.cz
IČ:70631751
RED-IZO:600145271
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jana Maluchy 105
Obec: Ostrava - Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 712 227
IZO:130000281
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 104
Aktuální počet dětí: 77
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro přijímání dětí k.docx (14,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 10, 12, 17, 27, 41, 48
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávaci program 2012-2013 aktualizace 2014-2015.doc (661 KB)
Školní řád: Školní řád pro mateřskou školu 2014-2015 ČŠI.doc (176,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2013-2014.doc (67,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem
Domácí spolupráce: Policie ČR, SPC, PPP
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávací potřeby - logopedie, poruchy autistického spektra
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: V. Košaře 121
Obec: Ostrava-Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 700 057
IZO:102832986
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 345
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj číslo 1, 3, 10, 12, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.doc (94,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Naše škola, platnost od 1.9.2019.pdf (1376,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družiny.docx (36,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2019.doc (216,6 KB)
Dodatek 2 Školního řádu 2020.docx (16,3 KB)
Dodatek 1 Školního řádu 2020.docx (16,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_ZŠ_2019-2020.pdf (1629,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Obědy do škol, Celé Česko čte dětem, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Enviromentální program - ZOO, OZO, Lesní škola, Rozchodník, Pavučina, První pomoc pro život, Do školy na kole, Sportuj ve škole, RRPOV - inkluze, Šablony
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Spolupráce s Městskou policií, Policií ČR, Bílý nosorožec, Pavučina, ZUŠ, UNICEF, Kola pro Afriku
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářské kluby
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER), Celé Česko čte dětem (CČČD), Spolupráce s organizací Host do domu, STOB
Specifické formy podpory žákům: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci sociálně znevýhodnění, Žáci s odlišným kulturním prostředím
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.pdf (558,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, školní knihovna, školní družina
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna, hřiště, atrium školy
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Václava Košaře 121
Obec: Ostrava - Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 700 057
IZO:120100398
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Václava Košaře 121
Obec: Ostrava - Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 700 050
IZO:102968314
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: J. Matuška
Obec: Ostrava-Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 700 057
IZO:181018624
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne