Zde může být obrázek školy.

Základní škola Přerov, Trávník 27

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Trávník 27
Adresa školy: Ulice: Trávník 27
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Kamila Burianová
Kontakt na školu Telefon: 581 275 911
Email: info@zstravnik.cz
Web: www.zstravnik.cz
IČ:45180091
RED-IZO:600146774
Zřizovatel:Statutární město Přerov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Trávník 27
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 275 911
IZO:045180091
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 830
Aktuální počet žáků: 772
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, turistické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, vaření ekologické folklorní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, informační tabule, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trávník 27
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 275 911
IZO:120200953