Zde může být obrázek školy.

Základní škola Přerov, Trávník 27

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Trávník 27
Adresa školy: Ulice: Trávník 27
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Kamila Burianová
Kontakt na školu Telefon: 581 275 911
Email: info@zstravnik.cz
Web: www.zstravnik.cz
IČ:45180091
RED-IZO:600146774
Zřizovatel:Statutární město Přerov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Trávník 27
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 275 911
IZO:045180091
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 830
Aktuální počet žáků: 772
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, biologie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, plesy, výlety
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, jazykové, společenské hry, ICT, literárně-dramatické, technické, programování/robotika, přírodovědné, taneční, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, vaření ekologické folklorní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, informační tabule
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trávník 27
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 275 911
IZO:120200953