Zde může být obrázek školy.

Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 290
Obec: Postřelmov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 69
Ředitel:Mgr. Michal Malík
Kontakt na školu Telefon: 583 437 095
Email: zs.postrelmov@seznam.cz
Web: www.zspostrelmov.cz
IČ:70984441
RED-IZO:600148378
Zřizovatel:Obec Postřelmov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 290
Obec: Postřelmov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 69
Kontakt na školu: Telefon: 583 437 095
Fax: není
IZO:102680426
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 256
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 440
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, literárně-dramatické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 290
Obec: Postřelmov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 69
Kontakt na školu: Telefon: 583 437 095
Fax: není
IZO:120300451
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 290
Obec: Postřelmov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 69
Kontakt na školu: Telefon: 583 437 095
Fax: není
IZO:150030258
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 290
Obec: Postřelmov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 69
Kontakt na školu: Telefon: 583 437 095
Fax: není
IZO:102992053
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano