Zde může být obrázek školy.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sevastopolská 467
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Mgr. Pavlína Ondryášová
Kontakt na školu Telefon: 571 653 194
Email: reditelka@zskorpas.cz
Web: www.zskp.cz
IČ:70918643
RED-IZO:600149846
Zřizovatel:Město Rožnov pod Radhoštěm
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sevastopolská 467
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 653 194
IZO:102100918
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategie, vize, koncepce školy 2020.docx (50,8 KB)
Školní vzdělávací program: SˇVP 2020 - 2021 s dist. vzděláváním.docx (530,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2020.doc (469 KB)
Školní řád: Školní řád 2020 - 2021 s úpravami hodnocení 1. pololetí.docx (149,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2020 - R. Máchová.pdf (17007,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Recyklohraní, Aktivní škola, Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, Zlepšení kvality vzdělávání ZŠ Koryčanské Paseky II.í
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : MŠ Koryčanské Paseky, městská policie, hasiči, nezisková organizace KAMARÁD, Svaz žen, městský úřad,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Planeta Země
Specifické formy podpory žákům: ne
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin 2020 - web.pdf (220,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2020 - web.xlsx (22,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sevastopolská 467
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 653 194
IZO:120400502
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sevastopolská 467
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 653 196
IZO:103092871