Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Olšovec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Olšovec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Olšovec 61
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Mgr. Helena Jordánová
Kontakt na školu Telefon: 581 625 200
Email: zsolsovec@seznam.cz
IČ:70986185
RED-IZO:650036921
Zřizovatel:Obec Olšovec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Olšovec 96
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 625 200
IZO:107631105
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7.00hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Olšovec 61
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 625 200
IZO:102592721
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 12
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30hod
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, výtvarné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Domácí spolupráce : Spolupráce se spádovými školami ZŠ Střítež nad Ludinou, hasiči,
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Olšovec 61
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 625 200
IZO:120201399
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Olšovec 61
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 625 200
IZO:120201402
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne