Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Přáslavice 18
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 54
Ředitel:Mgr. Eva Šrámková
Kontakt na školu Telefon: 585 357 014
Email: reditel.zs@praslavice.cz
Web: http://zspraslavice.cz
IČ:75028867
RED-IZO:650037952
Zřizovatel:Obec Přáslavice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Přáslavice 246
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 54
Kontakt na školu: Telefon: 585 357 014
IZO:107627281
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 72
Aktuální počet dětí: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 3. 2021
Kritéria příjímacího řízení: kritéria 2021.docx (31,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: ŠVP 2020.docx (312,4 KB)
Školní řád: školní_řád_2020.docx (59 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: • Výchova ke zdravému způsobu života • Pěstování ekologického myšlení, postojů a chování • Sepjetí života MŠ s rodinou, životem v obci, s tradicemi • Estetická výchova • Jazyková výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička
Certifikáty škol: Mrkvička
Domácí spolupráce: ZŠ Přáslavice, Obec Přáslavice, Obec Svésedlice, knihovna, fotbalový klub, hasiči, policie ČR, Newman school, Dům přírody Sluňákov, Aquapark Olomouc, Rytmik, TŠ Coufalovi
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání, inline bruslení
Specifické formy podpory dětem: Asistent pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacím potřebami + Individuální vzdělávací plán, Chůva pro děti od 2 do 6 let
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, chůva
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Přáslavice 18
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 54
Kontakt na školu: Telefon: 585 357 014
IZO:102308527
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 69
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7,25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: Učíme se pro život (3),od 1. 9. 2022.pdf (2740,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2019.docx (476,3 KB)
Školní řád: Skolni rad 2022-23.pdf (803,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021 -2022.pdf (4025,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Přítomnost specialistů:
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Přáslavice 18
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 54
Kontakt na školu: Telefon: 585 357 014
IZO:119900882
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Přáslavice 23
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 54
Kontakt na školu: Telefon: 585 357 014
IZO:102892482
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Přáslavice 246
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 54
Kontakt na školu: Telefon: 585 357 014
IZO:172103525
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne