Logo školy

Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o.
Adresa školy: Ulice:
Obec: Chocerady 334
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 24
Ředitel:Mgr. Petra Rybáčková
Kontakt na školu Telefon: 776 143 015
Email: adriana.pavlikovska@sportovniskoly.cz
Web: http://www.sportovniskoly.cz
IČ:24723649
RED-IZO:691001995
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Chocerady 334
Obec: Chocerady
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 24
Kontakt na školu: Telefon: 776 143 015
IZO:181020980
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2022, 9.3.2023
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 175
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 8950
Koncepce školy: Koncepce MŠ.pdf (31,9 KB)
Školní vzdělávací program: Človíčkovy toulavé tretry(1).pdf (1276 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Človíček 2018-19.doc (149 KB)
Hodnocení činnosti školy: Evaluace MŠ.pdf (46,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Sportovní
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Atletika pro děti, Trojboj školek, program Pro školy,NTC Learning,Mezigenerační setkávání, Čtecí babička, Hláskař (logopedie), Logopedie (Mgr. Hana Jirsová), bruslení ICERINK
Certifikáty škol: Škola spolupracující s Mensou
Domácí spolupráce: spolupráce s Českým atletickým svazem, s organizací Mezi námi
Mezinárodní spolupráce: e-twinning
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání, atletika
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog,
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, třídní schůzky, kavárna pro rodiče
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka
Základní škola
Adresa: Ulice: Kunická 1568/2, Hostivař
Obec: Praha 10
Kraj: Středočeský
PSČ: 102 00
Kontakt na školu:
IZO:181044439
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 132
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. stupeň (12.12.2022, 8.3.2023); 2. stupeň (14.12.2022, 7.3.2023)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 175
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 93600
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce skoly.pdf (73,5 KB)
Školní vzdělávací program: svp-komplet2015-1.pdf (926,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ - 2018-19.doc (247,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 17-18.pdf (6387,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha, Pro výuku tělesné výchovy používáme pronájem VOŠ Jahodová, k dispozici máme vlastní kryté sportoviště, na kterém probíhají i odpolední kroužky. Prostory bazénu a ledového kluziště si pronajímáme pro sportovní potřeby.
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, program Pro školy, NTC Learning, Zdravá 5, Mezi námi
Certifikáty škol: škola spolupracující s Frausem, spolupracující s Mensou ČR
Domácí spolupráce : zapojení v síti Cambridge škol, spolupráce s Českým atletickým svazem
Mezinárodní spolupráce: e-twinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, atletika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, snížený počet žáků
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, technické, turistické, zdravotnické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Kunická 1568/2, Hostivař
Obec: Praha 10
Kraj: Středočeský
PSČ: 102 00
Kontakt na školu:
IZO:181081458
Středisko volného času
Druh střediska volného času: stanice zájmových činností
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 175
Provoz zařízení (od - do): 12:00 - 17:00
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mladší školní věk, starší školní věk
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, zdravotnické, společenské hry, rukodělné, technické
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): dle platného ceníku na webových stránkách školy https://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/krouzky/krouzky/
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Kunická 1568/2, Hostivař
Obec: Praha 10
Kraj: Středočeský
PSČ: 102 00
Kontakt na školu:
IZO:181044790
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. třídy. Žáci 5. - 9. třídy mají možnost navštěvovat školní klub.
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém, osobní předávání informací rodičům
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Chocerady 334
Obec: Chocerady
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 24
Kontakt na školu: Telefon: 776 143 015
IZO:181021005
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano