Logo školy

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:PhDr. Věra Olšáková
Kontakt na školu Telefon: 576 519 343
Email: academicschool@academicschool.cz
Web: http://academicschool.cz/
IČ:25349520
RED-IZO:600001661
Zřizovatel:PhDr. Věra Olšáková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Štěpnická 1111
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 564 491
Fax: 572 554 514
IZO:110009321
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): Průběžně - rodiče mohou přijít každý den.
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 1994
Měsíční poplatek/školné v Kč: 2000
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Viz "Koncepce školy"
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá mateřská škola
Domácí spolupráce: Spolupráce mateřské školy se základní školou - pořádání společných slavností (Podzimní slavnost, Drakiáda, Vánoční zvoneček, Vernisáž, Karneval, Slunovrat), pořádání jednodenních společných výletů, práce paní učitelky 1. třídy s předškoláky.
Mezinárodní spolupráce: Velká Británie - Morpeth Road Primary School. Nizozemí - Sint Jan Basisschool. Německo - Volksschule Memmingerberg. Francie - College Saint-Andre. Itálie - Primo Circolo Didattico di Poggiobonsi.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: Viz "Koncepce školy".
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 519 343
Fax: 572 554 514
IZO:110009312
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 171
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim, jaro
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 20000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, bazén, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen MENSY ČR, spolupráce se Společností pro talent a nadání v Praze (STaN).
Domácí spolupráce : SŠPHZ Uherské Hradiště, ICM Uherské Hradiště, Lesy ČR, IZS Uherské Hradiště
Mezinárodní spolupráce: Yucai Foreign Languages School, Hangzhou, China
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ke každému žákovi přistupujeme individuálně a dle jejich potřeb jim vytváříme individuální plány a to jak žákům nadaným tak i slabším.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, přírodovědné, jazykové, hudební, technické, ICT, rukodělné, programování/robotika, taneční
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu:
IZO:111111111
Školní družina
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 519 343
Fax: 572 554 514
IZO:110009339
Školní klub
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 519 343
Fax: 572 554 514
IZO:150078412
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Štěpnická 1111
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 554 514
Fax: 572 554 514
IZO:110009347