Logo školy

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:PhDr. Věra Olšáková
Kontakt na školu Telefon: 576 519 343
Email: academicschool@academicschool.cz
Web: http://academicschool.cz/
IČ:25349520
RED-IZO:600001661
Zřizovatel:PhDr. Věra Olšáková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Štěpnická 1111
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 564 491
Fax: 572 554 514
IZO:110009321
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): Průběžně - rodiče mohou přijít každý den.
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 1994
Měsíční poplatek/školné v Kč: 2000
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Viz "Koncepce školy"
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá mateřská škola
Domácí spolupráce: Spolupráce mateřské školy se základní školou - pořádání společných slavností (Podzimní slavnost, Drakiáda, Vánoční zvoneček, Vernisáž, Karneval, Slunovrat), pořádání jednodenních společných výletů, práce paní učitelky 1. třídy s předškoláky.
Mezinárodní spolupráce: Velká Británie - Morpeth Road Primary School. Nizozemí - Sint Jan Basisschool. Německo - Volksschule Memmingerberg. Francie - College Saint-Andre. Itálie - Primo Circolo Didattico di Poggiobonsi.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Viz "Koncepce školy".
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 519 343
Fax: 572 554 514
IZO:110009312
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 171
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim, jaro
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 20000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), ledová plocha, venkovní hřiště, bazén, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, besídky/akademie, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen MENSY ČR, spolupráce se Společností pro talent a nadání v Praze (STaN).
Domácí spolupráce : SŠPHZ Uherské Hradiště, ICM Uherské Hradiště, Lesy ČR, IZS Uherské Hradiště
Mezinárodní spolupráce: Yucai Foreign Languages School, Hangzhou, China
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ke každému žákovi přistupujeme individuálně a dle jejich potřeb jim vytváříme individuální plány a to jak žákům nadaným tak i slabším.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní, rukodělné, programování/robotika, technické, společenské hry, přírodovědné, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 519 343
Fax: 572 554 514
IZO:110009339
Školní klub
Adresa: Ulice: Studentské náměstí 1531
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 519 343
Fax: 572 554 514
IZO:150078412
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Štěpnická 1111
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 554 514
Fax: 572 554 514
IZO:110009347