Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534
Adresa školy: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Ředitel:Mgr. Lenka Hrubčíková
Kontakt na školu Telefon: 325 553 021
Mobil: 602 158 605
Email: oalysa@oalysa.cz
Web: www.oalysa.cz
IČ:62444646
RED-IZO:600007669
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 553 021
IZO:108052028
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 179
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád_2020_21.pdf (282 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ_ZPRÁVA_2019-2020_dig_podepsana.pdf (2736,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení