Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Adresa školy: Ulice: Čihovice 13, Hněvkovice na levém břehu Vltavy
Obec: Týn nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 375 01
Ředitel:Mgr. Milan Šnorek
Kontakt na školu Telefon: 385 722 053
Email: reditel.gtnv@seznam.cz
Web: www.gtnv.cz
IČ:60076062
RED-IZO:600008029
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 13
Obec: Týn nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 375 01
Kontakt na školu: Telefon: 385 722 053
IZO:060076062
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 78
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16. 4. a 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVPG-zari 2018.pdf (4452,2 KB)
Školní řád: skolni_rad_upraveny_01_2018.pdf (5886,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018.pdf (6166,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : PEER program, humanitární akce Srdíčkový den, Fond ohrožených dětí SIDUS
Certifikáty škol: Partnerská škola ČEZ, Partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: volitelné semináře v posledních dvou ročnících
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: Rozvrh celkovy 18_19.xls (127 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: internetové stránky školy , e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 13
Obec: Týn nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 375 01
Kontakt na školu: Telefon: 385 722 039
IZO:102463077
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23,- až 25,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano