Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Adresa školy: Ulice: Poděbradská 93, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Martin Valenta
Kontakt na školu Telefon: 466 798 656
Email: sekretariat@sou-plynarenske.cz
Web: www.sou-plynarenske.cz
IČ:15050670
RED-IZO:600012484
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Poděbradská 93, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 643-4
IZO:015050670
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 283
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021; 13. 4. 2021; náhradní termín 12. 5. 2021; 13. 5. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2; 3; 4; 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 180
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50; nultá hodina od 7:00 hodin; odborný výcvik od 7:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance, prospěchové
Koncepce školy: Koncepce dalšího rozvoje školy 2020.docx (30,8 KB)
Školní vzdělávací program: 3656H01_Kominík_SOUP_007_od_09_2017.docx (310,6 KB)
3941L02_Mechinstalelektrozar_SOUP_008_L+H_od_2019_new.docx (483,7 KB)
3652H02_Mechplynzar_SOUP_007_od_09_2017.docx (343 KB)
3652H01_Instalater_SOUP_008)_od_09_2019.docx (372,5 KB)
3645L52_Technik plynových zařízení a tepelných soustav_SOUP_009_od_09_2018.docx (176,1 KB)
Školní řád: skolni_rad_2021_SOUP_seznámit na začátku školního roku.docx (117,3 KB)
Poslední výroční zpráva: výr-zpr 2019-20.docx (1031,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Certifikát Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů Certifikát Cechu topenářů a instalatérů ČR Certifikát Czech Welding Society ANB Osvědčení a registrace Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání ČPS
Domácí spolupráce : cca padesát firem, společností a organizací, bližší informace na sekretariátu školy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: V seznamu zcela schází organizace poskytující školení, semináře a další vzdělávací akce zaměřené na techniku, např. Společnost pro techniku prostředí, CTI ČR, ČSTZ a pod.
Specifické formy podpory žákům: Podpůrná opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, individuální práce s talentovanými žáky.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečské kurzy vyhl.50, §5
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Internet mohou žáci využívat v běžné výuce.
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Domov mládeže - internát
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Poděbradská 93, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 643-4
IZO:110019393
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Poděbradská 93, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 643-4
IZO:110019407