Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 3669
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Petr Bělaška
Kontakt na školu Telefon: 577 006 555
Email: oatb@oazlin.cz
Web: www.oazlin.cz
IČ:00566411
RED-IZO:600014410
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí T.G.Masaryka 3669
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 57
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 555
IZO:102319944
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 455
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018, 24.11.2018, 30.01.2019
Forma přijímacího řízení: talentová , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.04.2019, 15.04.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : DofE
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Doučování, podpora žáků se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přihlašování na akce, e-nástěnka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: náměstí T.G.Masaryka 3669
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 57
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 555
IZO:110026969
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 58
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): 23.11.2018, 24,11,2018, 30,1,2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, parkování u školy, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: Certifikát vysoké kvality
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano