Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 3669
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Pavel Hýl
Kontakt na školu Telefon: 577 006 555
Email: oatb@oazlin.cz
Web: www.oazlin.cz
IČ:00566411
RED-IZO:600014410
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí T.G.Masaryka 3669
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 57
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 555
Fax: 577 006 559
IZO:102319944
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 455
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018, 24.11.2018, 30.01.2019
Forma přijímacího řízení: talentová , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.04.2019, 15.04.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, fyzika, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : DofE
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, ruský, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Doučování, podpora žáků se SVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: náměstí T.G.Masaryka 3669
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 57
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 555
Fax: 577 006 559
IZO:110026969
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 58
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): 23.11.2018, 24,11,2018, 30,1,2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: Certifikát vysoké kvality
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano