Zde může být obrázek školy.

ART ECON - Střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ART ECON - Střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Husovo nám. 2061
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Renata Kubová
Kontakt na školu Telefon: 582 777 200
Email: artecon@artecon.cz
Web: www.artecon.cz
IČ:25500783
RED-IZO:600015297
Zřizovatel:IF Holding, a.s., Mgr. Rudolf Frantis
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Husovo nám. 2061
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 777 201
IZO:110012186
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.2.2019
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Dílčí kvalifikace NSK
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husovo nám. 2061/91
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 777 201
IZO:181016613