Logo školy

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Adresa školy: Ulice: Gymnazijní 257
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Mgr. Roman Riedl
Kontakt na školu Telefon: 585 081 111
Email: gym.unicov@gymun.cz
Web: www.gymun.cz
IČ:00601756
RED-IZO:600016960
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Gymnazijní 257
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 081 111
IZO:000601756
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 482
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Začátek dubna 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Plán rozvoje Gymnázia Uničov 2022-2024.pdf (252,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP VG 2022.pdf (3726 KB)
Školní řád: Školní řád 2020.doc (176,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 21-22.pdf (4785,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách je PC s přístupem k internetu a školní síti, dataprojektor, projekční plocha a ozvučení
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické, programování/robotika, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy