Logo školy

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Adresa školy: Ulice: Gymnazijní 257
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Mgr. Roman Riedl
Kontakt na školu Telefon: 585 081 111
Email: gym.unicov@gymun.cz
Web: www.gymun.cz
IČ:00601756
RED-IZO:600016960
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Gymnazijní 257
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 081 111
Fax: 585 081 115
IZO:000601756
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 482
Aktuální počet žáků: 283
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.-17.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje gy Uničov3 13-19.pdf (367,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP VG-aktualizace 1.9.2018.pdf (3722,2 KB)
Školní řád: skolni-rad od 1.9. 2017.doc (166,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 17-18.pdf (7643,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, sportovní dny, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení, cyklistický kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva