Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Adresa školy: Ulice: Gymnazijní 257
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Mgr. Roman Riedl
Kontakt na školu Telefon: 585 081 111
Email: gym.unicov@gymun.cz
Fax: 585 081 115
Web: www.gymun.cz
IČ:00601756
RED-IZO:600016960
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Gymnazijní 257
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 081 111
Fax: 585 081 115
IZO:000601756
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 482
Aktuální počet žáků: 283
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.-17.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje gy Uničov3 13-19.pdf (367,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP VG-aktualizace 1.9.2018.pdf (3722,2 KB)
Školní řád: skolni-rad od 1.9. 2017.doc (166,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 17-18.pdf (7643,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, biologie, výtvarná výchova, ICT, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva