Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola služeb s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola služeb s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pavlovická 16
Obec: Olomouc - Pavlovičky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Ředitel:Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 585 224 587
Email: soss@soss.cz
Web: www.soss.cz
IČ:25365061
RED-IZO:600017028
Zřizovatel:Mgr. Anna Loubalová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pavlovická 16
Obec: Olomouc - Pavlovičky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 224 587
Fax: 585 224 587
IZO:014585235
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 125
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. prosince 2018, 29.ledna 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 11000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Sociálně znevýhodnění žáci mají možnost požádat o snížení školného. Prospěchové stipendium.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: osvědčení Průvodce cestovního ruchu
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: každá učebna vybavena počítačem a dataprojektorem
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti